Budpliktsbud till aktieägarna i Swedencare

Material för erbjudandet

Pressmeddelande, 5 juni 2023
Symrise offentliggör ett budpliktserbjudande till aktieägarna i Swedencare

Pressmeddelande, 20 juni 2023
Symrises budpliktserbjudande till aktieägarna i Swedencare – Symrise offentliggör erbjudandehandling

Pressmeddelande, 28 juli 2023
Symrise offentliggör utfallet i budpliktserbjudandet till aktieägarna i Swedencare

Erbjudandehandling
Symrise AG:s erbjudande till aktieägarna i Swedencare AB (publ)

Anmälningssedel
Anmälningssedel avseende Symrise AG:s budpliktserbjudande till aktieägarna i Swedencare AB


Indikativ tidplan

Offentliggörande av erbjudandehandling:20 juni 2023
Acceptfrist:21 juni 2023 – 26 juli 2023
Offentliggörande av utfall i erbjudandet:omkring 31 juli 2023
Utbetalning av vederlag:omkring 3 august 2023

Kontakt

Internationell media:
Bernhard Kott
Tel.: +49 (0)5531 90-1721
E-Mail: bernhard.kott@symrise.com

Svensk media:
Adam Hedengren-Deria, Kekst CNC
Tel.: +46 (0)76 135 30 76
E-Mail: adam.hedengren-deria@kekstcnc.com

Investerare:
Tobias Erfurth
Tel.: +49 (0)5531 90-1879
E-Mail: tobias.erfurth@symrise.com

Administrativa frågor:
För administrativa frågor om erbjudandet, vänligen kontakta i första hand din bank eller förvaltare där du har dina aktier i förvar.